1
سال 1396سال اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال
سوابق بين المللي

1382-1388      معاون اول سازمان هواشناسي جهاني  (WMO

   1378-1382      معاون دوم سازمان هواشناسي جهاني  (WMO

1374-1390     عضو شوراي اجرايي سازمان هواشناسي جهاني   (WMO) 

1360-1390      نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان هواشناسي جهاني  (WMO

1390- 1372    نماينده ونقطه تماس ملي در هيات بين الدولي تغيير اقليم  (IPCC

1390- 1375    نماينده ونقطه تماس ملي در گروه ديدباني جهاني زمين  (GEO)

1360-1372     سرپرست هياتهاي مختلف رسمي در اجلاسيه هاي اسكاپ (ESCAP)

1360-1368     سرپرست هياتهاي مختلف رسمي در اجلاسيه هاي ايكائو (ICAO)

1370-1372     عضو گروه كاري  تجاري كردن سرويسهاي آب و هواشناسي

1370-1371     عضو كميته جهاني انتخاب دانشمند سال (WMO)  

1374-1376     عضو كميته انتخاب برنده جايزه سازمان هواشناسي بين المللي  (IMO Prize

1376-1377     رئيس كميته انتخاب برنده جايزه سازمان هواشناسي بين المللي (IMO Prize)  

1377-1378     عضو گروه كار در برنامه بلند مدت (WMO)  

1378-1390     عضو گروه مشورتي همكاريهاي فني و كمكهاي داوطلبانه (WMO)  

1378-1382     رئيس كميته هماهنگي آب و هواشناسي و نظارت بر آلودگي درياي خزر (دو دوره)  CASP COM

1378-1390     رئيس گروه مشورتي اقليم و محيط زيست (WMO)

1382-1390      رئيس گروه مشورتي برنامه استراتژيك سازمان هواشناسي جهاني (WMO

1386-1390     رئيس گروه كار اقليم و مسائل مربوط به هوا، آب و محيط زيست – شوراي اجرايي

1386- 1380     عضو گروه كاربلاياي طبيعي و كاهش خطر پذيري– شوراي اجرايي

1378-1388     رئيس كميسيون هاي جهاني  تخصصي هشتگانه هواشناسي كاربردي (دو دوره)

1388             رييس وعضو كميته بين المللي برگزاري سومين كنفرانس جهاني اقليم - ژنو

1390             عضو  كميته برگزاري كنفرانس مسائل سازگاري در رابطه با تغييرات اقليم - مسكو

تعداد بازدیدکنندگان امروز 2 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 16 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 123458 تعداد کاربران بر خط 13 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal